1. Европа и свет у другој половини XIX и почетком XX века

Привреда, напредак науке и технике у веку либерализма и почетком 20 века