2. Независне Србија и Црна Гора, Срби под влашћу Аустроугарске и Турске