Атентат у Сарајеву – повод за избијање Првог светског рата