Ko je открио Америку?

Погледајте и закључите сами, које заправо открио Америку?