Веровања Старих Словена

Словени су били многобошци. Имали су заједничка божанства.

Perun

Врховни бог Словена био је бог грома Перун

Svarog

Бог неба и заштитник ковачког заната Сварог

Veles

Бог стада Велес

VesnaLada

 

 

 

 

Богиње пролећа Весна и Лада

 

ziva

Мајка земља Жива

Важна божанства Старих Слована су и

Dazbog

Бог сунца, огња и кише Дажбог,

Svetovid

У Словенској митологији један од највaжнијих богова Световид,

У митологији Старих Словена бог пролећне вегетације и плодности Јарило 

Triglav

и троглаво божанство, вероватно бог рата Триглав

Више о боговима Старих Словена http://www.starisloveni.com/Bogovi.html

Извор http://www.starisloveni.com/