3. Франачка држава

Франачка је била средњовековна европска држава коју су насељавали и којом су владали Франци од 5. до 10. века. Франци су били германски народ, и за разлику од већине осталих германских племена, они нису прихватили аријанство, већ ортодоксно хришћанство. Франачку државу је основао Хлодовех, који је био паган али се покрстио и постао подршка папи.

Франачка држава је настала на просторима некадашње Римске Галије и настала је у 5. веку. Франци су примили хришћанство из Рима.

Франачка држава је своју највећу моћ достигла за време Карла Великог (768814) он је настојао да наметне власт свим германским племенима. Карла Великог је римски папа крунисао за цара 800. године у Риму јер је у њему видео наследника Рима. Након смрти Карловог наследника Луја Побожног, држава је 843. године подељена у Вердену на три дела. Од једне настаће три државе Француска, Италија и Немачка.

Извор: Википедија