3. Стари исток

Стари исток се односи на територије Мале Азије, Леванта (Сирија, Израел), Египта, Месопотамије и Персије.

Први градови и државе су настали баш на овом подручју, у време када је ово подручје било погодније за живот него сада.