Мала школа етнологије, историје и археологије

Наша школа, у сарадњи са музејом у Мајданпеку, покреће МАЛУ ШКОЛУ ЕТНОЛОГИЈЕ, АРХЕОЛОГИЈЕ И ИСТОРИЈЕ. То ће ученицима пружити могућност да се, током школске 2015/16, боље упознају са овим научним дисциплинама, али и локалним обичајима, традицијом, најзначајнијим локалитетима у нашем крају, као и са значајним етапама у историјском развоју, пре свега рудaрства у мајданпечкој околини. Предвиђен је и обилазак најзначајнијих локалитета на територији наше општине.

Етнологија – 8 часова

 – Појам Етнологија

 – Народна традиција (веровања, Народна религија и обичаји)

 – одевање

 – Народна кухиња

 Археологија – 10 часова

 – Праисторија

 – Рана Антика (Келти …)

 – Касна Антика (РИМ)

 – Рани Средњи век (досељавање Словена)

 – Средњи век

 Историја – 8 часова

 – Рударство у неолиту

 – Антика

 – Средњи век

 – Почеци модерног рударства (XIX век)

 Посете

 Посета локалитета у околини Мајданпека (Кљанц, римски водовод, Камени рог, Праурија)

Посета локалитета на Рудној Глави и археолошког налазишта Лепенски Вир

 Школу воде:

Алкесандар Репеџић – етнолог

Вера Пешић, студент археологије

Бранислав Филиповић, наставник

Славиша Јеремић, наставник

 Радом у Школи код ученика се развија:

  • популаризација предмета и интересовање за етнологију, историју и археологију
  • самосталност у раду
  • проширење знања из историје, етнологије и археологије
  • неговање културе и традиције
  • интересовање за локалну прошлост и традицију
  • интересовања за посету музејима и архивима

Термин одржавања радионица субота од 9 часова.