ПРЕГЛЕД ГРАДИВА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 2019. године

ПРЕГЛЕД ГРАДИВА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 2019. године
     Општинско такмичење     Окружно/ Градско

такмичење

         Републичко

         такмичење

 

ПЕТИ

РАЗРЕД

 

 

 

1. Увод у историју

2. Праисторија

3. Стари исток

4. Стара Грчка

5. Хеленизам

1. Стари исток

2. Стара Грчка

3. Хеленизам

4. Стари Рим

(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

* и све претходне теме

 
ШЕСТИ

РАЗРЕД

 

1.Европа и Средоземље у раном средњем веку

2.Срби и њихово окружење у раном средњем веку

3.Европа у позном средњем веку

4.Српски народ и његови суседи у позном средњем веку.

1.Европа и Средоземље у раном средњем веку

2.Срби и њихово окружење у раном средњем веку

3.Европа у позном средњем веку

4.Српски народ и његови суседи у позном средњем веку.

5.Српске земље и њихово окружење у доба Османлијских освајања

(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

* и све претходне теме

 
СЕДМИ

РАЗРЕД

1. Успон Европе

(Европа од краја XV до краја XVIII века)

2. Српски народ под страном влашћу од XVI до XVIII века

3. Доба револуција

(Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века)

4. Нововековне српске државе Србија и Црна Гора до међународног признања 1878. Год.

(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

* и све претходне теме

5.Српски народ под страном влашћу од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века

(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

* и све претходне теме

ОСМИ

РАЗРЕД

1. Свет крајем XIX и почетком XX века

2. Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршкоом и Османском царству од Берлинског конгреса до Првог светског рата

3. Први светски рат и револуција у Русији

4. Србија и Црна Гора у Првом светском рату

5. Свет између Првог и Другог светског рата

6.Југословенска Краљевина

6. Други светски рат (1939-1945)

7. Југославија у Другом Светском рату

8. Свет после Другог светског рата

(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

* и све претходне теме

9.Југославија после Другог светског рата

(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

* и све претходне теме

 

 

 

 

Овај унос је објављен под Uncategorized. Забележите сталну везу.