ПРЕГЛЕД ГРАДИВА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПЕТИ РАЗРЕД

   Општинско такмичење

Окружно/ Градско

такмичење

         Републичко

         такмичење

1. Увод у историју

2. Праисторија

3. Стари исток

4. Стара Грчка

5. Хеленизам

1. Стари исток

2. Стара Грчка

3. Хеленизам

4. Стари Рим

(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

* и све претходне теме

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

   Општинско такмичење

Окружно/ Градско

такмичење

         Републичко

         такмичење

 

1.Европа и Средоземље у раном средњем веку

2.Срби и њихово окружење у раном средњем веку

3.Европа у позном средњем веку

4.Српски народ и његови суседи у позном средњем веку.

1.Европа и Средоземље у раном средњем веку

2.Срби и њихово окружење у раном средњем веку

3.Европа у позном средњем веку

4.Српски народ и његови суседи у позном средњем веку.

5.Српске земље и њихово окружење у доба Османлијских освајања

(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

* и све претходне теме

СЕДМИ РАЗРЕД

   Општинско такмичење

Окружно/ Градско

такмичење

         Републичко

         такмичење

1. Успон Европе

(Европа од краја XV до краја XVIII века)

2. Српски народ под страном влашћу од XVI до XVIII века

3. Доба револуција

(Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века)

4. Нововековне српске државе Србија и Црна Гора до међународног признања 1878. Год.

(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

* и све претходне теме

5.Српски народ под страном влашћу од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века

(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

* и све претходне теме

ОСМИ РАЗРЕД

   Општинско такмичење

Окружно/ Градско

такмичење

         Републичко

         такмичење

1. Свет крајем XIX и почетком XX века

2. Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршкоом и Османском царству од Берлинског конгреса до Првог светског рата

3. Први светски рат и револуција у Русији

4. Србија и Црна Гора у Првом светском рату

5. Свет између Првог и Другог светског рата

6.Југословенска Краљевина

6. Други светски рат (1939-1945)

7. Југославија у Другом Светском рату

8. Свет после Другог светског рата

(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

* и све претходне теме

9.Југославија после Другог светског рата

(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

* и све претходне теме

Овај унос је објављен под Uncategorized. Забележите сталну везу.