Контакт

Славиша Јеремић

slavisajeremic@gmail.com

BIOGRAFIJA                                                                                                          001.jpg

 LIČNE INFORMACIJE

Ime i prezime Slaviša Jeremić                                                                               

Adresa Kapetanska 106/10, 19250, Majdanpek,

Telefon +38130583942 i 0653583942

Fax

E-mail slavisajeremic@gmail.com

Državljanstvo srpsko

Datum rođenja 02.05.1970.

 RADNO ISKUSTVO

 • Datumi: (2014. godine – i dalje)
 • Naziv i adresa poslodavca: OŠ“Velimir Markićević“, Svetog Save 39, Majdanpek
 • Vrsta posla ili sektor: obrazovanje
 • Zanimanje ili pozicija. Nastavnik istorije
 • Glavne aktivnosti i odgovornosti

RADNO ISKUSTVO

 • Datumi: (2002 – 2014. godine)
 • Naziv i adresa poslodavca: OŠ“Velimir Markićević“, Svetog Save 39, Majdanpek
 • Vrsta posla ili sektor: obrazovanje
 • Zanimanje ili pozicija. Direktor škole
 • Glavne aktivnosti:
 1. 1. planiranje i organizacija ostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja
 2. staranje o osiguranju kvaliteta i unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada
 3. staranje o ostvarivanju razvojnog plana Škole,
 4. organizacija pedagoško-instruktivog rada i uvid i nadzor i preduzima mere za unapređivanje i usavršavanje rada nastavnika i stručnih saradnika
 5. planiranje stručnog usavršavanje zaposlenih
 6. preduzimanje mera radi izvršavanja naloga prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika – nadzornika kao i u slučaju nedoličnog ponašanja zaposlenog i njegovog negativnog uticaja na učenike,
 7. staranje o blagovremenom obaveštavanju zaposlenih, Školskog odbora i stručnih organa o pitanjuma za uspešan rad Škole,
 8. sazivnje i rukovodjenje sednicama nastavničkog veća bez prava odlučivanja,
 9. usmeravanje i usklađivanje rada stručnih organa u Školi ,

10 . Donoešenje odluka o slobodnim radnim mestima,

 1. Biranje nastavnika , stručnih saradnika, na osnovu konkursa po pribavljenom mišljenju Školskog odbora,
 2. Vršenje izbora i ostalih radnika Škole i svojom odlukom i rešenjem odlučujivanj o prijemu u radni odnos na određeno i neodređeno vreme u skladu sa zakonom ,
 3. Ostvarujivanje sa Ministarstvom prosvete, opštinom , mesnom zajednicom i drugim društvenim zajednicama i organizacijama,
 4. saranja sa roditeljima učenika i drugim organima i organizacijama
 5. redovno podnošenje izveštaja o svom radu Školskom odboru,

Odgovornosti: Odgovoranost za zakonitost rada i za uspešno obavljanje delatnosti Škole, a za svoj rad odgovarao sam Školskom odboru.

RADNO ISKUSTVO

 • Datumi: (2001 – 2002. godine)
 • Naziv i adresa poslodavca: OŠ“Velimir Markićević“, Svetog Save 39, Majdanpek
 • Vrsta posla ili sektor: obrazovanje
 • Zanimanje ili pozicija. Nastavnik istorije
 • Glavne aktivnosti i odgovornosti

 RADNO ISKUSTVO

 • Datumi (1999 – 2001. godine)
 • Naziv i adresa poslodavca Muzej u Majdanpeku, Svetog Save 31, Majdanpek
 • Vrsta posla ili sektor: kultura
 • Zanimanje ili pozicija: kustos istoričar i kustos dokumentalista
 • Glavne aktivnosti i odgovornosti: zaštita i obrada kulturnih dobara

 RADNO ISKUSTVO

 • Datumi (1999. – 2001. godine)
 • Naziv i adresa poslodavc: OŠ „Branko Perić“, Rudna Glava bb, Rudna Glava
 • Vrsta posla ili sektor: obrazovanje
 • Zanimanje ili pozicija: nastavnik istorije

RADNO ISKUSTVO

 • Datumi (1995 -1997. godine
 • Naziv i adresa poslodavca: OŠ“Vuk Karadzić“, Stevana Mokranjca 14, Donji Milanovac
 • Vrsta posla ili sektor: obrazovanje
 • Zanimanje ili pozicija: nastavnik istorije

 OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

 • Datumi (1990 – 1997.)
 • Naziv organizacije

obrazovanja ili osposobljavanja           Filozofski fakultet u Prištini, odsek istorija

 • Pravac obrazovanja: istorija
 • Kvalifikacije. Profesor istorije
 • Nivo u državnoj kvalifikaciji (NSS, SSS, VSS, VŠS)

 LIČNE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE

MATERNJI JEZIK [ srpski ]

DRUGI JEZICI

[ rumunski/vlaški ]

 • Čitanje [osnovni]
 • Pisanje [osnovni]
 • Izgovor [dobar ]

[ engleski ]

 • Čitanje [dobar]
 • Pisanje [dobar]
 • Izgovor [dobar]

SOCIJALNE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE

Društveno orjentisan, komunikativan, veoma lako sklapam prijatelje. Živim u multikulturnoj sredini, tolerantan sam na multikulturalnost, bez obzira na veru, boju kože i nacionalnost. Timski sam orjentisan, radan, odgovoran u poslu. Spreman na izazove i nova učenja.

OGRANIZACIONE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE

Rukovodjenje projektim ciklusom ( preko 20 projekata u oblasti obrazovanja i civilnog sektora)

Poznavanje propisa iz oblasti knjigovodstva (ne i rad u knjigovodstvu)

Značajno iskustvo urealizaciji humanitarnih aktivnosti u lokalnoj zajednici (donacija računara lokalnim organizacijama i institucijama 2016. godine)

Više o mom radu uobrazovanju možete pogledati na sajtu škole http://www.staraskola-mpek.edu.rs/ , kao i na školskom blogu https://istorijaosvmpek.wordpress.com/ . O mom radu ucivilnom sektoru, kome sam posvećen poslednje dve godine (http://www.praurija.com/

TEHNIČKE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE

Korišćenje računara i druge i specifične opreme.

[ Korišćenje računara (MS office), izrada sajtova u wordpressu, elementarno poznavanje ugradnje perifernih uredja, ali rad sa štampačima, skenerima, foto aparatima, poznavanje rada računarskih mreža i sl. ]

 UMETNIČKE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE

Muzika, poezija, dizajn, itd.

[ Poznavanje osnove sviranja gitare. Izrada web prezentacija u wordpress platformi, pogledati na strani (http://www.praurija.com/ )

DRUGE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE

Odgovoran, predan poslu, kreativan (od informacije znam da napravim priču i pretočim je u delo. Od ideje do realizacije umem da realizujem planirano. Ambiciozan i u toj ambicioznosti umem da previsokim tempom rada umorim ljude u okolini. Ne odlazim na posao da se odmorim, već da zaradim novac koji dobijam kao platu.

Volim da putujem, odlazim na rock koncerte kada god sam u mogućnosti

VOZAČKA DOZVOLA B kategorije

 DODATNE INFORMACIJE [ Ukoliko posedujete pismo preporuke, to navedite ovde ]

 DODACI 

Objavljeni radovi

Screenshot 2019-06-15 07.51.02.png

– Зборник радова конкурса „Дигитални час“ 2018/2019

Назив рада: O праисторији на други начин

https://zbornikradova.mtt.gov.rs/detaljnije/691

– Листа сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 2019/2020 listaSpoljnihSaradnika20192020.

– Листа чланова радне групе за обуку наставника који ће школске 2019/20. користити дигиталне уџбенике Resenje o obrazovanju radne grupe

– Рецензент уџбеника, Историја за 6. разред основне школе, ауторке Данијеле Ћирковић, Вулкан издаваштво

https://mojportfolio.nasaskola.rs/index.php?r=site%2FindexPortfolio nastavnika