Старо српско означавање времена

У старим српским рукописима означавање времена било је у непосредној вези са тзв. византијским рачунањем времена. Година је почињала 1. септембра (и данас се 1. септембра по јулијанском календару обележава црквена Нова година), а поред главног, септембарског датирања, код Срба је било присутно и тзв. мартовско датирање (превасходно до Душановог царства).

Године су се углавном рачунале по цариградској ери, по којој је од стварања света до Христа прошло 5508 (или 5509) година.

Извор Eтнографски институт САНУ

Називи месеци који се користе или су се користили код Срба

rv

Извор wikipedia