Феликс Милекер и његово мајданпечко порекло

Порекло Феликса Милекера, првог и дугогодишњег кустос музеја у Вршцу, везује се за Мајданпек

„… Постоји неколико мишљења о пореклу породице Милекер, које ће бити наведене у тексту, иако ни једна није до данас у потпуности истражена. по једној од њих преци Феликса Милекера највероватније потичу из Мелтала (Молтал) у Корушкој…. Првобитно презиме Мелегер (Моллеггер) изводи се по планинској реци Мел (молл). Тамошњи Мелегери могу да се прате до 17.  века на основу истраживања Антона Шерера (Сцхерер, А. 1983, с13). Лудвиг Бауер (Бауер, Л. 1942, с 3), наводи податак да су Милекерови преци 1723. године дошли као рудари у Мајданпек у Србији, који је тада био под влашћу Аустрије, одатле 1738. у Оравице, а 1763. године у Вршац….

По Феликсу Милекеру овај његов рођак се зове Јоханн Јакоб Милегер, а његова мајка Аполонија (Милекер, Ф. 1886, с 144). Егон Паст се позива на податке Феликса Милекера, по којима су Милекерови дошли из Корушке у Мајданпек, затим у Банат, за време владавине Марије Терезије, а по препоруци надлештва бечке Коморе. Један део досељених породица упућен је у Оравице, а други у Мајданпек, где је био откривен бакар. Међу последњима који су дошли у Мајданпек налазио се и предак Феликса Милекера (Јохан Јакоб М.) и његова мајка Аполонија…“