Срђан Катић, Рудник Мајданпек XVI-XVIII век

Османски документи о руднику Мајданпек