Филиповић Бранислав, Рударство Источне Србије током средњег века

Karta