Мајданпечка домена

Домена је део шума Источне Србије или ближе, део Хомољских планина. Део Мајданпечке Домене од 7500 ha поклонила је Народна скупштина Краљевине Србије краљу Александру И Обреновићу 1901. године. После убиства краља Александра I и његове супруге Драге Машин, као једини законски наследник била је његова мајка Краљица Наталија. Краљица Наталија поклања ово имање београдским студентима, али пошто студенти нису правно лице, имање прелази на београдски Универзитет 1903. године. Од тада овај део Мајданпечке домене носи назив Универзитетска Домена, а нешто касније и “Наталино“ као велико сећање на добротворку.

Због немогућности обављана праксе студената шумарства, Шумарском факултету дат је 1947. године слив Црне реке на управљање и за обављање практичне наставе студената шумарства. После великих преговора и преписки Одлуком Извршног Већа Н.О. Србије, Шумарки факултет је 1956. године за потребе практичне наставе судената шумарства и ученике Средње шумарске школе званично добио:

1. Шуму у сливу црне реке од 2000 ha

2. Шуму “Гоч-Гвоздачка река“ од 3700 ha.

Шумарски факултет је исте године основао Школско Огледно добро Шумарског факултета “Момчило Поповић“ за управљање и газдовање овим шумама. А које је почело са радом 01. 01. 1957. године. На основу важећих закона, Огледно добро престаје да постоји 31. XII 1989. године и од 01. 01. 1990. године улази у састав Шумарског факултета. Сада овај део Универзитетске Домене носи назив “Наставна база – Дебели луг“.

Сав посед Универзитетске Домене од 7500 ha води се у књизи легата у Ректорату као легат Краљице Наталије београдском Универзитету.

Универзитетска Домена има своје синониме као што су: “Мајданпечка Домена“, “Домена београдског Универзитета“, “Наталино“. Наталино је добило име по Краљици Наталији, жени Краља Милана Обреновића, која је то имање поклонила београдском Универзитету.